Eglise Saint Léger à MontfeyHoedanigheid

  • 75 mensen

Deze kerk uit de 16e eeuw is het werk van een gulle schenker. Het werd gebouwd in de buurt van de Sainte Tanche-fontein, waarvan bekend is dat deze bepaalde ziekten geneest. Bij gebrek aan financiële middelen om een klokkentoren te bouwen, werd de klok “tijdelijk” geplaatst in een klein gebouwtje binnen de begraafplaats… waar hij nog steeds te bewonderen is. In 1955, toen de oorspronkelijke kerk dreigde in te storten, werd een omvangrijk reconstructieproject van een kleinere kerk ondernomen, waaraan een flink aantal inwoners deelnamen. Dit gebouw heeft in 2019 een restauratie ondergaan. Bezoek van de kerk op aanvraag op het gemeentehuis tijdens de openingsuren (vrijdag van 13.30 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur). Voor een bezoek op een andere dag, stuur uw aanvraag per e-mail: mairiedemontfey@wanadoo.fr.