Le Jardin MédiévalIn deze tuin, de Middeleeuwen, werd geteelde groenten, fruit en kruiden. Deze werden dagelijks gebruikt in de keuken, maar ook om kwalen en kwetsuren. Naarmate de jaren verstreken, worden de tuinen te breiden en waardplanten voor het vervaardigen en dye kleding.